Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır Marka tescili nedir Nasıl Yapılır,tescil belgesi, logo tescil,nereden ve nasıl alınacağına dair bilgileri ve uygun fiyatları Urfa Patent’te bulabilirsiniz.
Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Cumhuriyet Mahallesi,63420, Birecik/Şanlıurfa +90 212 212 35 17 Urfa Patent Logo

Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır

Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır Marka tescili nedir Nasıl Yapılır,tescil belgesi, logo tescil,nereden ve nasıl alınacağına dair bilgileri ve uygun fiyatları Urfa Patent’te bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  15.1.2019       Google Plus      
Cumhuriyet Mahallesi,63420, Birecik/Şanlıurfa +90 212 212 35 17 Urfa Patent

Urfa Patent Logo

Marka Tescili Nedir Nasıl YapılırMarka Tescili veya Tescilli Marka Nedir?, Marka tescil belgesi nedir?, nerede ve nasıl marka tescil başvurusu yapılacağının ayrıntıları Urfa Patent'de bulabilirsiniz.Marka tescil edilerek korunması ve belgelendirmesine marka tescili denir.

 

Firma, Şirket ve şahısların ürettikleri veya ticaretini yaptıkları, Ürün ve hizmetler üzerinde veya işletmelerin unvanında ayırt edici unsur olarak kullanılan, sembol veya tanıtıcı işaretler olan sözcükler, kelimeler, harfler, logoların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşturulmuş işaretlerin Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) nezdinde Marka tescil edilerek korunması ve belgelendirmesine marka tescili denir.
 

Urfa Patent deneyimli ve uzman ekibi, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla marka tescil başvuru işlemlerinde maksimum katkı sunmaktadır.

Marka Şehir Urfa Proje kapsamında daha çok marka tescilin yapılması için oldukça İNDİRİM yaptığımız marka tescil fiyatları ve toplam marka tescil maliyetlerini Online Marka Tescil sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
 

Urfa Patent |Marka Tescil Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Ayırt edici işaret olarak kullanılan kelime veya şekiller veya tümünün kombinasyonundan oluşturulmuş işaretlerin Sınai Mülkiyet Kanunu' nun (TMK) ilgili hükümlerine uygun olmak şart ve koşuluyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek verilen belgeye de marka tescil belgesi denir.  

Marka tescil belgesi tüm süreçlerinde ve markalaşmanızda Urfa Patent' in önemli katkılarını süreç içinde hissedecek ve memnun ve mutlu müşterilerimiz arasında yer alacağınızdan kuşku duymuyoruz.  

 

Urfa Patent |Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Öncelikle marka tescili için seçilen işaretlerin (kelime, logo veya her ikisinin kombinasyonu) marka tescil öncesi mutlaka yabancı dilde ki karşılıkları mutlaka araştırmalıdır.  

Urfa Patent' in hazırladığı ve oldukça yararlı olacağına inandığımız Marka isim ve işaretlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri “marka isimleri” başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz. Marka tescili yapılacak markaların önceden marka tescilli veya marka tescil başvurusu yapılmış markalarla benzerliğin olup olmadığı mutlaka araştırma ve sorgulama yapılmalıdır.  

Marka tescil sorgulamalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri Marka Sorgulama başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.
 

Marka tecil başvurusu yapılacak markanızın hem markalaşmaya uygunluğu hem de tescil kriterlerine uygunluğu kesinleştikten sonra kendiniz veya marka patent vekil firma aralığıyla marka tescil başvuru yapabilirsiniz.  Bu arada çözüm ortağı olduğumuz Etkin Patent tarafından hazırlanan ve tescil kriterlerinin ayrıntılı incelendiği marka tescili başlık yazıyı da incelemenizi öneriyoruz


Burada Urfa Patent' i ve/veya Urfa Patent' in iştirak sahibi olan Etkin Patent'in bilgi, birikim, deneyim ve uzmanlığından faydalanabilirsiniz. 


Ayrıca sadece marka tescil başvuru öncesi bir kısım maliyetlerden kaçınmak için hatalı marka tescil başvuru yapılması halinde markaya yapılan yatırımlar heba olabileceği gibi, üçüncü taraflarca hukuki yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz.


Böyle bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, maddi ve manevi kayıplar yüksek olacağından mutlaka konusunda uzman ve deneyimli vekil marka patent firmalarından olan Urfa Patent ve Urfa Patent marka ve iştirak sahibi Etkin Patent' ten yardım ve destek almanızı öneriyoruz. 

Öncelikle iştiraki olduğumuz Etkin Patent tarafından ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescili başlıklı makaleden incelemenizi öneriyoruz.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruların daha başvuru aşamasında Türk Patent tarafından oldukça yüksek sayıda re'sen RED kararının verilmesi de bunu açık ve net ispatlamaktadır. Dolayısıyla marka tescil başvurusu yapmadan önce çalışacağınız patent firması ve marka vekilinden mutlaka başvuru öncesi gerekçeleriyle birlikte yazılı rapor almanızı öneririz. Dahası birkaç patent firmasından görüş ve rapor aldıktan sonra patent firmasını veya marka vekili seçimini yapmanız oldukça yararlı da olacaktır.
 

Urfa Patent sadece başvuru hizmeti vermez, mutlaka başvuru öncesi ve sonrası tüm riskler ve çözümlerin olduğu yazılı raporlama yapmaktadır. Yani gerçek anlamda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Riskli ve telafisi güç zararlara sebebiyet olabilecek başvuruları yapmamaya oldukça özen göstermekte hatta müvekkil riski üstlense bile bundan kaçınması için müvekkilini ikna eder. Dahası marka takibi yaptığımız müvekkillere ait markalara benzer başvuruların olması halinde sonuç alıcı ve müvekkilin yararına olması halinde üçüncü taraf marka başvuru yayın kararına da itiraz eder.
 

Urfa Patent | Logo Tescili


Logo tescili marka ismi ile birlikte tescil edilebileceği gibi tek başına yani şekil olarak tasarım tescili ile de koruma altına alınabilir. Urfa Patent, logo ve kelime birlikte başvuru yapılacaksa, fazladan bir maliyet oluşturmayacağından marka tescili olarak başvuru yapılmasını, sadece şekil olarak logo tescili düşünülüyorsa oldukça düşük tasarım tescil ücretleri ile ve üstelik tüm mal ve hizmet gruplarında koruma sağlayan tasarım tescili olarak başvuru önermektedir. 


Ayrıca konuya ilişkin Urfa Patent uzmanlarınca ayrıntılı hazırlanan Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.
 

Urfa Patent | Marka Tescil Sınıfları

Marka tescili kayıtlı mal ve hizmetler kapsamında korunmaktadır. Urfa Patent olarak, marka başvuru öncesi Marka Tescil Sınıflarını incelemenizi öneriyoruz. Marka sınıflarında Mal/Ürün grupları 1-34 sınıf aralığında hizmet grupları ise 35-45 sınıflarda listelenmektedir.


Mal ve hizmet gruplarının belirlenmesinde Urfa Patent marka uzmanları yardımcı olmaktadır. Bu arada marka tescil sınıfları içinde kimi durumlarda koruma altına alınmak istenen bir kısım mal ve hizmet tanımları olmayabilir veya özellikle bir ürün veya hizmet ismini bağlı olduğu sınıf içinde belirtmek gerekebilir. Örneğin TSE ürün belge ve hizmet belgelendirmelerinde ve/veya  COM TR alan adı tahsis ve tescil işlemlerinde gerekli olabilir. Urfa Patent başvuru öncesi bunlara ilişkin tespit ve önerileri sunmaktadır. Dahası istediğiniz zaman konu hakkında Urfa Patent uzman danışmanlarından ücretsiz yardım ve deste alabilirsiniz.
 

Urfa Patent | Marka Tescil Belgesi İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir

Marka tescili için istenen belge ve evraklar listesi şu şekildedir.


1 Vekaletname (Noter tastiği gerekmez. Kaşe ve imza edildikten sonra mail olarak gönderilebilir.
2 Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için kimlik sureti ve/veya kimlik bilgileri
3 Marka örneği: Marka ismi kelime markası olarak marka tescil başvurusu isteniyorsa marka örneğine gerek yoktur. Ancak logo ile birlikte marka tescil istenmesi halinde, fiilen marka ve logo kombinasyonu nasıl kullanılacaksa olduğu gibi gönderilmelidir.


4 Marka Başvuru Ücreti: Urfa Patent' in oldukça uygun ve ucuz Marka tescil ücreti, marka tescil belge ücretini ve toplam maliyetleri Marka Tescil Fiyatları sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
 

Urfa Patent | Com Tr için Marka Tescili


Konusunda uzman Urfa Patent danışmanları com tr alan adı tahsis ve tescil işlemlerinde ayırt edici ve yenilikçi çözümler üretmektedir. com tr alan adı tescilleri ya bir marka başvuru veya tesciline dayanak yapılarak ve/veya bir com tr tescili alınacak ibarelerin olduğu bir ticaret unvanına sahip şirketlere tahsis ve tescil edilmektedir. 


Marka tescil ve başvurusuna dayanak yapılan com tr tescilleri, dayanak yapılan marka başvurusun bir şekilde ret edilmesi halinde com tr uzantılı alan adı da iptal edilmektedir. Urfa Patent öncelikle dayanak yapılan marka isminin başvuru öncesi tescil kriterlerine uygun olup olmadığın ve önceden aynı/benzer tescillerinin olup olmadığı hususlarında ayrıntılı marka sorgulama ve inceleme yapmakta ve olası risk ve muhtemel sonuçlarının yanı sıra çözümlerini de yazılı olarak müvekkillerine raporlamaktadır. 


Urfa Patent olarak, Ticaret sicillerine kayıtlı şirket unvanlarına dayanak yapılarak com tr tahsis ve tescil işlemleri öncesi mutlaka ayrıntılı marka araştırma ve inceleme yapılmasını önermektedir. Kural olarak Ticaret unvanlarının tescili olması nedeniyle olduğu gibi kullanılması şart ve koşuluyla bir başkasının marka haklarına tecavüz niteliğinde olmadığı kabul edilmektedir. Ancak sadece Unvanın içinde yer bir kelime veya türevlerinin com tr ve/veya benzer uzantılı alan adlarının kullanılması halinde bir başkasının marka haklarına tecavüz tehlikesi yaratabilir.


Urfa Patent olarak marka tescili olsun olmasın, Ticaret Unvanı dayanak yapılarak com tr tescillerini ayrıntılı incelemekte ve risk ve çözümleri yazılı olarak raporlamaktadır. Ayrıntılı bilgi ve com tr tescili için Urfa Patent marka vekil ve uzmanlarından yardım ve destek alabilirsiniz.
 

Urfa Patent | Marka Tescil Sıkça Sorulan Sorular

Urfa Patent | Marka Tescil Başvuru FormuMarka tescili için marka vekil şartı bulunmamaktadır. Yani hak sahibi istediği zaman kendisi de başvuru işlemlerini yapabilir. Dolayısıyla başvurularını kendiniz yapmayı planlıyorsanız Türk Patent web sayfasında gerekli olan marka tescil başvuru formunu kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Ancak kendi başınıza başvuru yapacaksanız önemli riskleri de gözetmeniz gerekmektedir. Örneğin Türk Patent web sayfasında önce marka tescil başvuru formunu doldurup Türk Patent' e gönderdiğinizde, marka tescil başvuru formunu düzenlediğiniz tarih değil de , başvuru formunun Türk Patent' teslim edildiği tarih başvuru tarihi olarak kayıt altına alınmaktadır.

Dahası marka sorgulama ve marka tescil kriterlerinin belirlenmesi bir uzman tarafından yapılmaması halinde olası re'sen ret ve/veya itiraz üzerine ret riskleri telafisi güç zararlara sebep olabilir

Ayrıca online başvuru kayıt ve süreçleri, belgenin teslimi vs. marka iş ve işlemleri fiziki başvurularından çok daha hızlı ilerlemektedir. Nitekim Türk Patent marka tescil sürecini olabildiğince kısaltmak için online işlemleri özendirmek ve yaygınlaştırmak için Online işlem ücretleri ile fiziki başvuru iş ve işlem ücretlerini farklı olarak belirlemiştir. Örneğin 2018 yılı için her bir marka sınıf için, online işlem yapılması halinde 205 TL talep ederken, fiziki başvuru olması halinde ise 305 TL talep etmektedir. Yine marka tescil belge ücreti için online işlemlerde 560 TL talep ederken, fiziki başvurularda 840 TL talep etmektedir. (Marka tescil fiyatlarını inceleyebilirsiniz.)

Sonuç olarak örneğin tek sınıflı bir başvuruyu fiziki olarak kendiniz başvuru yaptığınızda toplam olarak 1.145 TL ödeme yapılmasına karşın, ilgili başvurunun Urfa Patent tarafından yapılması halinde ise resmi Ücretler+Hizmet Ücretleri+ KDV dahil toplam 1.058 TL maliyet üstlenmiş olacaksınız. Görüldüğü gibi hem toplam maliyetler hem de risklerin bertaraf edilmesi ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi için Urfa Patent önemli avantajlar sunmaktadır.

 

 

Urfa Patent | Marka Tescil Belgesi Örneği


Marka tescil belgesi örneği olarak,Urfa Patent marka tescil belgesini inceleyebilirsiniz. Marka tescil belgeleri, üzerinde kayıtlı mal/hizmetlerde 10 yıl süre ile koruma altındadır. Yenileme yapıldığı sürece koruma ve tüm hakları devam etmektedir.

Bu arada Urfa Patent markası iştiraki olduğu Etkin Patent hakim ortağı adına tescillidir. Üçüncü bir taraf yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanamayacağı gibi, meta tag, alan adı vb. şekiller dahil olası kullanımlar tecavüz niteliğindedir.   

Urfa Patent | Marka Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır.Marka tescil işlemleri iki şekilde yapılabilir. Birincisi bir vekil olmaksızın kendiniz başvuru iş ve işlemlerini ve takibini yapabilirsiniz. İkincisi ise tıpkı Urfa Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yapmadan önce Urfa Patent uzmanlarınca hazırlanan Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Urfa Patent | Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır.


Marka tescil başvurusu yapmadan önce mutlaka bir uzman tarafından marka tescil sorgulama yapılarak tescil kriterlerine sahip olup olmadığı araştırılmalıdır. Urfa Patent, marka başvurusu öncesi olası re'sen ret riskleri ve/veya itiraz üzerine olası muhtemel sonuçları yazılı raporlamanın yanı sıra, bu riskleri bertaraf edecek yenilikçi çözümler de sunmaktadır.

Marka tescil başvurusu şahıs veya vekil ve/veya vekil firmalara aracılığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılmaktadır. Her türlü marka, patent, tasarım dahil Sınai Mülkiyet Hakları alanındaki tescil iş ve işlemlerini sadece Türk Patent yürütmektedir. 

Urfa Patent | Marka Tescili Yaptırmak 


Marka tescili yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte sayısız yarar sağlamaktadır. Marka tescili bir Sınai Mülkiyet hakkı olduğundan ürün ve hizmetlerde kullandığınız marka işaretlerini koruduğu gibi, bir başkasının bu bilinirlikten haksız yararlanmasını engellemek için etkin hukuki yaptırımlar sağladığından Urfa Patent olarak markanın kullanılmadan önce mutlaka tescilini önermekteyiz.

Dahası büyük emek ve maliyetlerle oluşturduğunuz markanın bir şekilde bir başkasının kullanması ve/veya kötü niyetli olmasa dahi tescil edilmesi ve tüm bunların bertaraf edilmesi ciddi miktarlarda maliyet ve zaman kaybı riski oluşturmasına karşın, tescil tün bunları engellediği gibi pazarlama ve satış aksiyonlarında üstünlük sağlamaktadır.

Ayrıca çoğu zaman marka değeri, markayı kullanan işletmenin tüm varlıklardan daha çok değerli olmaktadır. Dolayısıyla bir şekilde satış/devir işlemlerinde şirket değerlemesinde önce marka değer tespiti yapılmaktadır. 

Urfa Patent | Marka Tescil Başvurusu Nereye Yapılır.


Marka tescil başvurusu Türkiye' de tek yetkili kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu' na (Türk Patent) yapılmaktadır. Marka tescil başvurusunu şahıs veya firmalar kendi başlarına yapabileceği gibi, Urfa Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent vb. vekil firma aracılığıyla yapılabilir.

 

 

Urfa Patent | Marka Başvuru Belgesi 


Urfa Patent olarak, Türk Patent' in onaylı marka başvuru belgesi, başvurunun yapıldığı gün içinde başvuru sahibine iletmektedir. Marka başvuru belgesinin tescil sürecinin sonuna kadar marka tescil belgesi isteyen tüm kurumlarda kullanılabilir. Örneğin com.tr tahsis ve tescil işlemleri dahil tüm kamu kurumları bu belgeleri kabul etmektedirler.

Bu arada kimi kurumlar sadece marka başvuru belgesini yeterli görmemektedir. Örneğin KOSGEB destek projeleri için talep ettiği tescilli markanın olmasını ve tescil belgesini şart koşmaktadır. Dolayısıyla önceden ne tür belge istendiğinin ilgili kurumdan öğrenilmesi gerekmektedir. 

Urfa Patent | Marka Nasıl Tescil edilir.


Başvuruya konu markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı'nın ön inceleme sonucunda, Sınai Mülkiyet Kanunu (TMK) hükümlerine uygun olması halinde iki ay süre ile markalar bülteninde yayınlanmasına karar vermektedir. Bu yayın süresince herhangi bir itirazın olmaması ve/veya ilgili itirazların sonuçlanmasından sonra ve ilgili belge ve ücretlerin süresi içinde ödenmesi koşuluyla marka tescil edilir ve başvuru sahibine marka tescil belgesi gönderilir. Bu işlem ve ödemelerin gününde yapılmaması halinde ise markanın tesciline karar verilse bile marka hükümsüz kalmaktadır. 

Urfa Patent | Marka Patent Nasıl Alınır. 


Marka Patent kavramları genellikle marka işaretlerinin korunması yönünde kullanılmaktadır. Marka olarak kullanılan isim, harf, sayı şekil (logo) vb. işaretlerin tescili, marka tescili yoluyla koruma sağlanmaktadır. Patent ise buluşların bir dizi ve işlemler sonucunda tescil edilmesi halinde belgelendirilmesi demektir. Patent başvuru ve tescil konularında Urfa Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz. 

Urfa Patent | Marka Tescilinde İsim Benzerliği 


Marka tescilinde isim benzerliği incelemesi iki şekilde incelenmektedir. Birincisi mark tesciline konu marka isimlerinin aynı ve/veya ayniyet derecesinde benzer olması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re'sen reddedilmektedir. İkincisi ise markaların bültende yayınlanmasından sonra üçüncü taraflarca yapılan itirazlarda marka isimleri ve/ya markanın bütünün bir şekilde iltibas tehlikesi yaratması halinde ret edilmektedir.

Urfa Patent olarak başvuru öncesi tüm bu inceleme ve değerlendirme kriterleri gözetilerek, konusunda uzman danışmanlarımızca incelenmekte ve hak sahibini yazılı olarak raporlanmanın yanı sıra olası riskler bertaraf edebilecek çözümler geliştirmektedir. 

Urfa Patent | Marka Tescil Logo Boyutları 


/uploads/etkinlogo1-urfa-patent.jpgYukarıdaki Etkin Patent logo örneğinde  olduğu gibi Marka tescil logo boyutları yani marka örneği 700X700 Piksel, 300 DPI çözünürlükte ve jpeg formatında olması gerekir. 

Urfa Patent | Marka Patent Tescili 


Marka tescili farklı patent tescili farklı iş, işlem ve aşamalara tabidir. Marka tesciline ilişkin ayrıntılı bilgileri Urfa Patent danışmanlarınca hazırlanan Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, patent tescili için ise Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlık yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz. 

Urfa Patent | Logo Tescil Ettirmek 


Logo tescil ettirmek düşük maliyetli olmasının yanı sıra, bir başkasının kullanımını engellediği gibi, bir şekilde isteyerek olmasa bile bir başkasına ait logonun kullanılması ve dava konusu yapılması halinde, tescilli bir hakkın kullanılmış olması nedeniyle logo iptal edilse dahi tazminat ve ceza oluşturmayacağından Urfa Patent olarak sadece logoların değil, reklam ve her türlü lansmanlarda kullanılan görsellerin en azından oldukça düşük tasarım tescil ücretleri ile tasarım tescilini önermektedir.

Bilindiği gibi logo vb. şekillerin önceden bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığı ve/veya tescilli olup olmadığı gibi net bir şekilde araştırma ve sonuca ulaşmak oldukça güçtür.
Urfa Patent olarak marka ismi sorgulama işlemlerinde güçlü kanaat sunmaktadır. Ancak logo ev benzeri görsellerin araştırma ve inceleme araçlarının sınırı olması nedeniyle kısmen ve sınırlı bir şekilde görüş sunmaktadır.

Ayrıca bir çok tasarımcı marka hukuku bakımından logo vb. görsellerin benzerlik kriterleri konusunda sınırlı bir bilgiye sahip olması nedeniyle istemeyerek de olsa benzer bir logo tasarlama tehlikesi de bulunmaktadır.
Konu hassas ve ayrıntılı inceleme gerektirdiğinden, Urfa Patent tasarımcı ve danışmanlarınca hazırlanan Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz. 

Urfa Patent | Marka Tescili Kaç Yıl Geçerlidir. 


Marka tescili 10 yıl geçerli olmakla birlikte, her 10 yılda bir yenilemek şart ve koşuluyla hak sahibine ve/veya mirasçılarına süresiz hak sahipliği sağlar.

Urfa Patent

 

Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Bekan Sigorta olarak bizi ; “MARKA VE PATENT” ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte “FARKINDALIK” Yaratmamıza destek olan, Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, “VİZYONUMUZA” katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.


E-Bülten