İSO 9001 Kalite Yönetim Danışmanlık Hizmetleri İSO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Politikası, Süreç Yönetimi, İSO 9001 belgesi, standartları ve danışmanlık hizmetleri Urfa Patent'de!
İSO 9001 Kalite Yönetim Danışmanlık Hizmetleri
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Cumhuriyet Mahallesi,63420, Birecik/Şanlıurfa +90 212 212 35 17 Urfa Patent Logo

ISO 9001 Kalite Danışmanlık

ISO 9001 Kalite Danışmanlık İSO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Politikası, Süreç Yönetimi, İSO 9001 belgesi, standartları ve danışmanlık hizmetleri Urfa Patent'de!
,  Ana Kategori : Kalite,  Kategori :  ISO  Tarih :  26.11.2018       Google Plus      
Cumhuriyet Mahallesi,63420, Birecik/Şanlıurfa +90 212 212 35 17 Urfa Patent

Urfa Patent Logo

İSO 9001 Kalite Danışmanlık Urfa Patent

ISO 9001:2008'in şartlarını karşılamanın farklı yolları vardır. Standart, kalite yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen size bırakmıştır. Yapmanız gereken “standart” bir kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bire kalite yönetim sistemi oluşturmaktır. Standardın şartlarını karşıladığınız sürece istediğiniz kalite yönetim sistemini kullanabilirsiniz.

Tüm kuruluşlar diğerlerinden farklı ve kendine özgü olduklarından, “standart” bir kalite yönetim sistemi de söz konusu olamaz. 

Standart zorlayıcı değildir. Genel şartlar içerir. Fakat doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Bu nedenle başarılı kuruluşların, standardın temel şartlarını zaten karşılıyor olmaları sürpriz değildir. Eğer böyle olmasaydı müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veremez ve varlıklarını sürdüremezlerdi.

 

ISO 9001:2008 etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar. Standardın amacı, hata ve kusurları, azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi önlemektir. Standart, ürün ve hizmet kalitesinden ziyade yönetim sistemin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir. Kalite yönetim sistemi, gerekli tüm faaliyetlerin yapılmasını sağlayacak bir kontrol mekanizmasıdır.


Kuruluşlar ISO 9001 belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler.

 

Kalite yönetim sistemi, kuruluşun yapısının temelidir. Nelerin kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar. Kalite politikasını uygulama aracıdır. Kuruluşun strateji ve taktiklerini tanımlar ve personelin birbiri ile koordineli ekipler halinde çalışmasını sağlar.

 

Urfa Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO Nedir, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, CE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

 

Amacımız

 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen yada ISO 9001:1994,ISO 9002,ISO 9003 Kalite Güvence Sistemi Belgelerinden birine sahip olup sistemlerini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirmek isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektir.

 

Hizmetlerimiz

 

Kuruluşlara verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti aşağıdaki temel aşamalardan oluşmaktadır;

 

Üst ve orta kademe yönetim için temel kalite eğitimi ve ISO 9001:2000 temel eğitiminin kuruluş içerisinde verilmesi,

 

Kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyet alanına bağlı olarak bir organizasyon yapısının oluşturulması,Kuruluş içi yetki sorumlulukların ve personel yetkinliklerinin belirlenmesi,

 

Kalite politikasının,kuruluşun misyon,vizyon,değerlerinin belirlenmesi,kuruluşun her fonksiyon ve kademesi için kalite hedeflerinin tespiti,

 

Kuruluşun ön değerlendirme yapılarak mevcut durumunun tespiti,

 

Kalite sisteminin kuruluş ve eylem aşamalarını içeren kalite master planının oluşturulması,yönetim temsilcisi ve dokümantasyon sorumlularının tespit edilmesi,

 

Kuruluş içerisindeki personeli motive etmeye yönelik kalite kampanyasının başlatılması,

Personel için temel kalite eğitimi ve ISO 9001:2000 temel eğitiminin verilmesi,

Temel proseslerin tespit edilmesi,iş akış diyagramlarının oluşturulması,

Kalite el kitabı ve dokümantasyonun hazırlanması,

Uygulamaların değerlendirilmesi,

Kuruluş içerisinde iç kalite tetkikinin gerçekleştirilerek düzenleyici faaliyetlerin uygulanması,

İlk yönetimin gözden geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi,

Belgelendirme kuruluşunun tespiti ve belgelendirme başvurusunun gerçekleştirilmesi,

Belgelendirme tetkikine nezaret,

 

ISO 9001:1994,ISO 9002,ISO 9003 belgelerine sahip olan kuruluşlarının sistemlerinin ISO 9001:2000 sistemine uygun hale getirilmesi.

Proje Adımlarımız

Mevcut Durum Tespiti

Lokasyonların tespiti,

Kaynakların tespiti,

İhtiyaçların tespiti

Projenin Yapılandırılması

Önem ve önceliklerin tespiti

Rollerin tespiti

Zaman planlama

Projenin Hayata Geçirilmesi

Stratejilerin ve hedeflerin oluşturulması

Şirket (Kalite) politikasının geliştirilmesi ve yayılımı

Süreçlerin Tanımlanması

Süreç sahiplerinin tanımlanması

Süreçlerin analizi

Dokümantasyon gerekliliklerinin tamamlanması

Ölçme ve takip sisteminin yapılandırılması (hedeflerin indirgenmesi ve takibi)

 

Bu arada Urfa Patent iştiraki olan Etkin Patent tarafından hazırlanan ISO 9001 Eğitimi ‘ nide incelemenizi öneriyoruz.

Kimlere Hizmet Veriyoruz?

 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olmak isteyen kuruluşlara

ISO 9000:1994'den ISO 9001:2000' e geçiş yapmak isteyen kuruluşlara

Kalite Yönetim Sistemi perspektifiyle süreçlerini iyileştirmek isteyen kuruluşlara

Kalite Yönetim Sistemi perspektifiyle süreçlerini etkin yönetmek isteyen kuruluşlara

ISO

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
BEKAN SİGORTA MARKA VE PATENT ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte FARKINDALIK Yaratmamıza destek olan, Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, VİZYONUMUZA katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.


E-Bülten