Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Yargıtay Kararları » Marka Patent Emsal İçtihatlar » Urfa Patent Urfa Patent, Marka, Patent, tasarım tescil iptal ve hükümsüzlük davalarına ilişkin, Yargıtay kararlarını, Emsal Yargıtay içtihatlarını bulabilirsiniz.
Yargıtay Kararları » Marka Patent Emsal İçtihatlar

Blog

Yargıtay Kararları

Ticaret unvanının unsuru ibaresini kullandığını,davalı adına tescilli markasının hükümsüzlüğüne,tecavüzün tespitine,men'ine karar verilmesini dava etmiştir.

Marka İsimlerinin Ticaret Ünvanında Kullanımının tecavüz Oluşturma Şartlarına İlişkin Yargıtay İçtihatı

Marka Benzerliği Ve Tanımlayıcı İbareler; Davalının bütün temyiz itirazının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Marka Benzerliği Ve Tanımlayıcı İbareler

Tasarım Ve Marka Tescil Tecavüz Davasına İlişkin Yargıtay Kararı; Davalı şirket vekili, davanın husumet yönünden reddini savunmuştur.

Tasarım Ve Marka Tescil Tecavüz Davasına İlişkin Yargıtay Kararı

Rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe,layihalar,duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup,incelendikten sonra işin gereği görüşülüp,düşünüldü.

Türk Patent YİDK İptal Ve Hükümsüzlük Emsal Kararlar

Davalılar vekilleri, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Marka Tecavüzü

Tanımlayıcı İbarelerin Tescilinin İptali;Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nın 7/c bendine dayalı, markanın, iptali ve terkini istemine ilişkindir.

Tanımlayıcı İbarelerin Tescilinin İptali

Davalı markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, davalının haksız tecavüzünün tespiti ile önlenmesine, kararın ilanına talep ve dava etmiştir.

Marka Hakkına Tecavüz Ve Haksız Rekabetin Tespiti Ve Önlenmesi Davasını İçerir Emsal Yargıtay İçtihatı

Marka Hükümsüzlük Ve Dava Zaman Aşımı;Anılan işaret unsurunun davalının logosundan çıkarılmasını,davanın diğer dava ile birleştirilmesini talep ve dava etmiştir

Marka Hükümsüzlük Ve Dava Zaman Aşımı

Markaya tecavüzün tespiti,önlenmesi,terkini ve tazminat;İbaresinin kötü niyetli davalının ticaret unvanından terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini ve Tazminat

Haksız rekabetin tespiti ve meni davası;Ürünlerin imhasına,üretmeye yarayan vasıtalara el konulması ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni Davası

Tanınmış markaya benzer marka tescillerinin hükümsüzlüğü; Markasının hükümsüz sayılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tanınmış Markaya Benzer Marka Tescillerinin Hükümsüzlüğü

Kullanılacağı hizmetin çeşit ve amacını gösteren kelimelerin marka olarak tescil edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili Şartları

Marka Hükümsüzlüğünün Tespiti; Unvanın terkinine, markaların hükümsüzlüğüne, kullanılmasının önlenilmesine ve hükmün karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Marka Hükümsüzlüğünün Tespiti