Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Patent Mevzuat » Marka Patent Kanun ve Anlaşmalar » Urfa Patent Urfa Patent, Patent Mevzuat, Marka Patent Kanun ve Anlaşmalar, Marka, Patent, Tasarım tescil uygulama yönetmenliklerini aşağıda bulabilirsiniz.
Patent Mevzuat » Marka Patent Kanun ve Anlaşmalar

Blog

Patent Mevzuat

Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve teknolojik, ekonomik katkı sağlamaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu » Marka, Patent, Tasarım Kanunu

Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerin kanunlarınca tanınan sanayi patentlerini içerecektir.

Paris Sözleşmesi

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenliği buradan inceleyebilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Uygulama Yönetmenliği

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik;Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Entegre Devre Topoğrafyaları Yönetmelik

Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, rekabet ortamın oluşturulmasını ve sanayinin gelişmesini sağlamaktır.

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'deki uygulama esaslarını ve şeklini belirlemektir.

Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmenliği PCT

Patent İşbirliği Anlaşması PCT hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirisiniz

Patent İşbirliği Anlaşması PCT

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamasına yönelik Yönetmeliğinin ayrıntılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

551 Sayılı KHK Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması, patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.

551 Sayılı KHK Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Patent ve Faydalı Model kanun taslağı,nedir,neleri,kapsar,KHK de farkları nelerdir burada inceleyebilirsiniz.

Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC); Avrupa Patent sözleşmesi hakkındaki bilgileri buradan inceleyebilirsiniz.

Avrupa Patent Sözleşmesi EPC